Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden van studio yogajaia

1. Inschrijving en Abonnementen

1.1 Door je in te schrijven bij yogajaia ga je akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van de studio.

1.2 Yogajaia biedt verschillende abonnementen aan, zoals maandabonnementen en jaarabonnementen. De tarieven zijn per jaar onderhevig aan aanpassingen.

1.3 Abonnementen zijn persoonlijk.

2. Ziekte en Blessures

2.1 Als je een bestaande medische aandoening, blessure of ziekte hebt, ben je verplicht dit te melden aan Femke of welke instructeur dan ook van Yogajaia voorafgaand aan je deelname aan lessen.

2.2 Yogajaia zal redelijke inspanningen leveren om lessen aan te passen aan individuele behoeften, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn of haar eigen lichamelijke grenzen te herkennen en te respecteren.

3. Opschorting van Abonnement bij Ernstige Ziekte

3.1 In geval van ernstige ziekte of blessure kan een abonnement worden opgeschort. Yogajaia behoudt zich het recht voor om de definitie van “ernstige ziekte” naar eigen inzicht vast te stellen.

3.2 Om een abonnement op te schorten vanwege ernstige ziekte, moet de deelnemer een medisch certificaat of ander bewijs van de ernstige ziekte verstrekken.

3.3 De opschorting van het abonnement zal plaatsvinden vanaf de datum van ontvangst van het medische bewijs en zal de duur van de ziekteperiode dekken. Tijdens de opschorting zal er geen kosten in rekening worden gebracht.

4. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

4.1 De deelnemer begrijpt dat deelname aan yogalessen risico’s met zich meebrengt bij onverantwoord gedrag, inclusief het risico op letsel. De deelnemer neemt deel aan de lessen op eigen verantwoording.

4.2 Yogajaia en alle instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen.

4.3 De deelnemer is verantwoordelijk voor het volgen van de instructies van de instructeur en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen om blessures te voorkomen.

5. Respect voor Anderen

5.1 Deelnemers worden verwacht om respectvol te zijn tegenover mededeelnemers, instructeurs, en het personeel van Yogajaia. Discriminatie, pesten, gewelddadig gedrag, en ander ongepast gedrag worden niet getolereerd.

5.2 Elke vorm van ongepast gedrag kan leiden tot waarschuwingen, opschorting of beëindiging van het lidmaatschap.

6. Hygiëne

6.1 Deelnemers worden verwacht om persoonlijke hygiëne te handhaven. Schone yoga kleding en het gebruik van een yogamat zijn verplicht.

6.2 Na de les dient de yogamat schoongemaakt te worden met de daarvoor aanwezige spray en doekjes.

7. Gezondheid en Veiligheid

7.1 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn. Als je een medische aandoening hebt, raadpleeg dan een arts voordat je deelneemt aan yogalessen.

7.2 Bij blessures of ongemak tijdens de les, wordt van de deelnemer verwacht dat hij de instructeur onmiddellijk op de hoogte stelt.

7.3 Het drinken van water is toegestaan. Tijdens een traditionele ashtanga les word het afgeraden omdat je dan je innerlijke vuurtje blust. Drink vooraf genoeg water en na die tijd om lekker door te spoelen. Dit zorgt dat hoofdpijn en misselijkheid reduceert.

8. Verantwoordelijkheid voor Eigendommen

8.1 Yogajaia is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemers.

9. Gedragsrichtlijnen voor de Lessen

9.1 Deelnemers worden verwacht om stilte te bewaren in de yogazaal voor en na de les om anderen niet te storen.

9.2 Het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten is niet toegestaan in de yogazaal, de apparaten staan altijd op ‘stil’.

9.3 Deelnemers worden aangemoedigd om op tijd te komen voor de lessen. Laatkomers kunnen worden geweigerd toegang tot de les om verstoring van andere deelnemers te voorkomen.

10. Betalen

10.1 Deelnemers krijgen per les of abonnement of special een factuur via de mail. De gegevens dienen correct ingevuld te zijn.

En verder:

♥ Yoga heeft pas effect als je een routine opbouwt. Je lichaam is je tempel en daar ga je respectvol mee om. Yoga gaat je grenzen leren en je levenskwaliteit bevorderen.